“Mala” dermatohirurgija


  • Mala” dermatohirurgija

- pomoću radiotalasnog uređaja (Ellman)

- uređaj koji proizvodi radiofrekventnu struju i ima sondu koja u ruci specijaliste izgleda kao olovka, i na čijem vrhu se stavljaju nastavci prema nameni, koja u dodiru sa kožom mogu da režu, seku tkiva, odjednom, po slojevima, “vare” krvne sudove, uz maksimalno očuvanje okolnog zdravog tkiva. Posle ovakvog postupka rana je znatno manja, ne krvari, brže zarasta, te je i ožiljak manji. Nema klasičnog previjanja rane. Pacijent uz lokalnu zaštitu rane prepisanom mu antibiotskom mašću, i po potrebi hansaplastom, par dana štiti ranu od spoljnjeg zagađenja, bez ikakvog narušavanja svakodnevnih aktivnosti